Filmprogram på Wellbeing Festival!

På Wellbeing Festival 24.-26. november på Norges Varemesse viser vi spennende filmer, søndag 26. november! I samarbeid med Oslo Spirituelle Filmklubb. Her er programmet – hjertelig velkommen!

Wellbeing Festival
Norges Varemesse
24.-26. november
Mer info her

 

Her er programmet:

Kl 14.00

Levende Helse: På sporet av nøkkelen.

Mirakelet rundt hva som skaper helse, hva er det?
Hva er det som styrer kroppens selvhelbredende krefter?
Vet vi fremdeles alt for lite om dette?
Hvorfor har vi en epidemi av livsstilssykdommer vi ikke klarer å kurere?
Leter vi etter svarene på feil sted?

Det kan synes som utviklingen løper fra vårt helsevesen på flere punkter. I jaget etter mer avansert medisinsk teknologi , mer symptomdempende farmasi og et mer industrialisert behandlingsapparat, glemmer man at mennesket er en helhet bestående av kropp, sinn og ånd, – ikke bare en biokjemisk maskin. I stedet for å behandle hver kroppsdel som noe adskilt, og kropp og sinn som separert, er tiden kanskje kommet for å se mennesket i et helhetlig perspektiv?

Epigenetikk, kvantefysikk og energiforståelse åpner døren til et nytt landskap. Bli med på en spennende reise i dette landskapet med ledende eksperter fra inn- og utland. Se konturene av fremtidens medisin, og hvordan du kan skape din egen Levende Helse.

Levende Helse er skrevet og produsert av tremanns-teamet i New Paradigm Films AS, Terje Toftenes, Ragnhild Løken og Truls Toftenes. Den har tatt nærmere 3 år å lage.

 

Kl 15.30

Eckhart Tolle: The Flowering of Human Consciousness

I en verden hvor mange mennesker lever som slaver av tiden og er travelt opptatt av å ‘nå et eller annet sted’, er Eckhart Tolles
budskap mer aktuelt enn noensinne. Vi søker lykken utenfor oss selv, og i våre engstelige iver etter å nå våre mål, glemmer vi å
glede oss over blomstene ved veikanten. Men lykke, opplysning, fullbyrdelse, eller hva vi nå enn kaller det, eksisterer ikke i
fremtiden. Opplysning eksisterer slett ikke i tiden, men kun i opplevelsen av fullkomment nærvær – det evige nå.

Kl 17.30

Living Matrix: A Film on the New Sience of Healing

Dokumentaren The Living Matrix, med undertittelen The Science of Healing, forteller om nye oppdagelser innenfor alternativ medisin og holistisk tenkning. Denne dokumentaren skildrer både ulike helbredelseshistorier og den gir rom for refleksjon i møte med autoriteter innen bioforskning. Vitenskapsfolk, psykologer, forskere innenfor bioenergi og holistiske terapeuter deler sin viten, eksperimenter, erfaringer og innsikter. I ‘The Living Matrix’ presenteres fragmenter av en ny vitenskap om helbredelse – en verden hvor alt er energi.

Du får revolusjonerende nye innsikter i noen av de faktorer som bestemmer en god helse og hvordan våre tanker kan være med og styre det som skjer.

Et eksempel:
Filmen åpner med en gresk familie der sønnen Dimitri på 5 år er født med cerebral parese. Dette er en sykdom det ikke finnes noen tradisjonell medisinsk behandling for. Foreldrene ble inspirert av en svært betrodd venn til å ta del i et seminar om Reconnective healing. Etter seminardagens slutt tok de kontakt med Eric Pearl som ledet seminaret og spurte om han kunne heale sønnen deres. Allerede etter en behandling kunne Dimitri bevege seg mye bedre. Pearl fortsatte behandlingene på Dimitri og etter en tid kunne han også åpne hånden (som hadde vært knyttet siden fødselen).

***

Wellbeing Festival
Norges Varemesse
24.-26. november
Mer info her

 

 

Comments are closed.